Polityka prywatności

Priorytetowo traktujemy poufność danych i ochronę prywatności naszych Użytkowników. Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu prowadzonego przez Nas;
Przetwarzając dane kierujemy się następującymi zasadami:
• nie zbieramy więcej informacji niż jest nam potrzebne;
• nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności;
• nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne;
• nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?
• Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby oraz nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione poniżej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub ujawnienie danych będzie konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny.
• Nie ujawnimy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą zapewnione odpowiednie standardy ochrony danych.
• Przekazane nam przez Ciebie informacje możemy jednak ujawnić:
o dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do świadczenia usług;
o doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Naszą firmę w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
o organom administracji rządowej oraz wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie to wymagane prawem. Każdorazowo dołożymy starań, by przedstawiciele wymienionych organów zwrócili się żądaniem ujawnienia danych bezpośrednio do Ciebie. Jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia danych, to bezzwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie i przekażemy Ci kopię żądania, o ile przepisy prawa zezwalają nam na takie działania.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. W poniższej sekcji wyjaśniamy szczegółowo na czym one polegają i jak możesz z nich skorzystać.
• Prawo dostępu do danych osobowych
W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji, na Twój temat, które przetwarzamy. Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail.
• Prawo do sprostowania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat
W każdym momencie masz prawo do sprostowania informacji, na Twój temat, które przetwarzamy. Zawsze możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się pod adresem e-mail.
• Prawo do usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania
Usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz skorzystać z tych uprawnień kontaktując się z pod e-mail.
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego albo przetwarzamy Twoje dane ze względu na ważny i uzasadniony interes firmy lub interes publiczny masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. W takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Twoje dane wykorzystywane w celach marketingowych, ale w innych przypadkach może się okazać, że istnieją dalsze przyczyny uzasadniające przetwarzanie Twoich danych – wówczas będziemy zmuszeni odrzucić Twoje żądanie. O przyczynach odmowy zostaniesz zawsze poinformowany. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się pod adres e-mail.
• Prawo do przenoszenia danych osobowych
Masz prawo poprosić nas o przesłanie danych, które zgromadziliśmy o Tobie. Jeżeli będzie to technicznie możliwe prześlemy Twoje dane w powszechnie używanym formacie zapisu, we wskazany przez Ciebie sposób i na wskazany adres. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się pod adres e-mail.
• Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się pod adresem e-mail.
Profilowanie
Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pliki cookies
Wykorzystujemy pliki cookies, przez które rozumie się pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu służącym do łączenia się z Internetem podczas wizyt na stronach internetowych, pozwalające lepiej dopasować świadczenie Usług do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji, a także umożliwiające gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony.
Korzystamy z plików cookie w następujących celach:
• aby umożliwić gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony oraz usług oferowanych przez Nas,

Jeżeli nie ustawisz blokowania plików cookie w przeglądarce (np. Mozilla Firefox albo Google Chrome), przeglądarka będzie akceptować ich używanie. Możesz w dowolnym momencie wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, nawet jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na ich stosowanie. Możesz również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na komputerze. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie ze strony.

Zmiany Polityki Prywatności
Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na Naszej stronie i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. Żadne przyszłe zmiany nie ograniczą Twoich praw bez Twojej zgody.

Kontakt z Nami
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności możesz skontaktować się wysyłając zapytanie na adres email podany w kontakcie.
Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące ochrony danych osobowych w satysfakcjonujący sposób. Jeżeli jednak uznasz, że którekolwiek nasze działania naruszyły przysługujące Ci prawa to masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.